Tvorba ceny zboží ve výprodeji

Tvorba ceny zboží ve výprodeji

Výpočet přirážky

Tvorba ceny zboží ve výprodeji.

Úvod

Vzhledem k předpokládáné šíři sortimenu a obrovské variabilitě poměru nákupní ceny výprodejového zboží vůči běžné velkoobchodní ceně, popřípadě vůči běžné prodejní ceně maloobchodů, by bylo velmi nepraktickým u výprodejového zboží stanovit jakýkoli pevný algoritmus výpočtu ceny, jako je tomu u zboží z kategorie standardního prodeje. Jen u některého sortimentu lze přitom do budoucna předpokládat jeho dostupnost k doplnění skladových zásob. Zboží totiž pochází z různých likvidací skladů zrušených výrob, popřípadě celých firem, odprodejů nepotřebných zásob jednotlivců, z nepotřebných pozůstalostí, nebo dokonce i výměn zboží za jiné zboží, a z mnoha dalších zdrojů. Cenu je tedy nezbytné stanovit pro každou položku sortimentu individuálně. Při tvorbě ceny jsou zohledněny následující faktory:

 • předpokládaná prodejnost zboží a tím i doba skladování

 • předpokládaný průměrný zisk z prodeje zboží, vztažený na časovou jednotku

 • předpokládaný průměrný obrat z prodeje zboží, vztažený na časovou jednotku

 • předpokládaná dostupnost zboží po vyprodání

 • stáří a stav zboží

 • běžná cena ve velkoobchodech, případně přímo u výrobců

 • cena konkurence

 • práce, vynaložená v rámci zavedení nabídky zboží na eshop

 • objem, hmotnost zboží, obtížnost při vychystávání objednávky

 • kategorie zboží

 • a tak dále

Tři jednoduché příklady konkrétních přístupů při tvorbě ceny

 • Je snahou nabízet zboží přibližně za polovinu jeho běžné velkoobchodní ceny bez DPH. V případě, kdy u této ceny vychází přijatelná přirážka, pak je výsledná prodejní cena s DPH přibližně polovinou velkoobchodní ceny bez DPH.

 • V případech, kdy by použitím přístupu z bodu 1 vyházela nepřijatelně nízká, nebo dokonce záporná maloobchodní přirážka, je použito přirážky v určitém stanoveném rozmezí, volené individuálně pro každou položku sortimentu.

 • Je- li nákupní cena zboží ve výjimečných případech natolik nízká, že by při ceně na úrovni přibližně 1/3 velkoobchodní ceny bez DPH vycházela maloobchodní přirážka nad určitou maximální hranici, pak je přirážka stanovena touto hranicí.03. března 2012, Jiří Gracias, AES

Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Výrobci

Odběr novinek