Stavebnice- sada součástek- step up měnič 3,7V- 12V/50W

S12/menic37-12-p0/0617/x

Nepoužité zboží

Nevšedně zapojený výkonový měnič s rozšířeným rozsahem provozních teplot, jenž z jediného Li- Ion akumulátorku vyrobí běžně používané napětí 12V. Výkon až 50W. Obsahuje ochranu akumulátoru před hlubokým vybitím. Sada obsahuje celkem 117 elektronických součástek (SMD i THT)+ profesionálně vyrobený plošný spoj. Tlumivky o pouhých 14 závitech zákazník navine sám z dodaného vodiče na dodané kostřičky

Více informací

2 ks

Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.

356,6537 Kč s DPH

Namísto 455,9251 Kč

Více informací

Hravá sada součástek, plošného spoje a dokumentace k sestavení nečekaně a originálně vyřešeného dvoufázového měniče 3,7V->12V s výstupním výkonem až 50W. Zvláštností zapojení není jen způsob řešení, odchylující se od běžné zkušenosti bastlířů, ale taktéž díky atypičnosti dokonale bezhlučný provoz bez ohledu na zatížení měniče, ačkoli pracovní kmitočet je „jen” 50kHz. Výkon typicky 50W při napájecím napětí 3,7V na svorkách měniče. Určeno zásadně jen pro zkušené bastlíře.

Nyní jsou v nabídce úplně první ostře prodávané kusy, kde ještě byla nezbytná drobná dodělávka PCB pod výkonovými tlumivkami (viz fotogalerie výše). Na vzhled to nemá vliv, protože je úprava zakrytá pod tlumivkami.

Vlastnosti, výhody zapojení

- Ochrana před trvalým zkratem a přetížením- při poklesu výstupního napětí vlivem přetížení dojde k rychlému odpojení zátěže.
- Podpěťová ochrana akumulátoru cca 3,05V. *1)
- Dokonalá bezhlučnost. *2)
- Dvoučinné řešení- podobné zatížení součástek, jako u dvou paralelně řazených měničů.
- Měnič pracuje v přerušovaném- discontinuous režimu. Tím odpadají ztráty na rezistoru ke snímání omezovaného proudu, obvod si sám svým principem omezuje proud dle pracovního kmitočtu, střídy, napájecího napětí a indukčností akumulačních tlumivek.
- Odezva na skokovou změnu zátěže bez zákmitů.
- Postaven z běžně dostupných šuplíkových součástek.
- Jako akumulační indukčnosti slouží DIY vzduchové tlumivky o pouhých 14 závitech, které jsou velmi levné.

- Rozšířený rozsah provozních teplot -20°C až 60°C.
- Indikace provozního stavu (zelená- OK, červená- startuje, slabý akumulátor, přetížení).
- Zátěž je připojena až ve chvíli, kdy měnič dává plné výstupní napětí.
- Je možné využít napětí na časovacím kondenzátoru a referenční napětí k doplnění měniče o PWM regulátor výkonu.

*1) Ačkoli moderní Li- Ion akumulátorky mohou pracovat i při vybíjení až k hranici 2,5V na článek, zkracuje takové používání dosažitelný počet nabíjecích/ vybíjecích cyklů. Hranice 3,05V, použitá u naší konstrukce, znamená prodloužení životnosti napájecího akumulátorku na úkor mírného nevyužití jeho plné kapacity. Kapacita bude lépe využita, pokud bude používáno článků s vysokými mezními vybíjecími proudy, za pokojové nebo vyšší teploty, a případně pokud bude k napájení použito více paralelně řazených článků (což Li- Ion běžně umožňují).

*2) U běžných koncepcí měničů je problémem použití zesilovače regulační odchylky s vysokým zesílením, kolísání mezi continuous/discontinuous režimem v závislosti na odběru a pomalá regulační smyčka. Výsledkem je nepravidelný chod takto řešeného spínaného zdroje, výstupní napětí náhodně kolísá kolem nastavené hodnoty. Náhodnost a nepravidelnost chodu běžných měničů se projevuje jako šum, bzučení, nebo pískání, ačkoli jejich pracovní kmitočet může být i přes sto kHz.

Nevýhody řešení

- Měnič potřebuje delší dobu k nastartování- asi půl až jednu minutu od zapnutí.
- Složitější zapojení (je to nevýhoda, nebo je to výhoda v kategorii stavebnic pro volný čas?)


Naměřené parametry a průběhy, provozní parametry

-Výstupní výkon: typicky 50W při napájecím napětí na svorkách měniče 3,7V 
-Klidový odběr: 80mA při napájecím napětí 4,0V 
-Proudový odběr při plném výkonu: kolem 20A
-Minimální napětí pro start měniče 3,50V (nestartuje s vybitým akumulátorem)
-Napětí pro odpojení měniče (podpěťová ochrana akumulátoru před podvybitím): 3,05V 
-Pracovní kmitočet (viz graf níže, záměrně napěťově závislý): kolem 50kHz 
-Změna výstupního napětí při napájecím napětí 3,1V až 4,3V: jeden dílek digitálního multimetru, tj. 10mV 
-Čas potřebný pro start měniče: asi 30s při napájení 4,0V 
-Účinnost (viz graf níže): kolem 80% v rozsahu výstupních výkonů 5W až 50W (větší nejistota měření, chyby jednotlivých měřicích přístrojů se sčítají) 
-Rozsah provozních teplot: -20°C až +60°C 
-Zvlnění (rozsah -10°C až +60°C, plný výkon, měřeno přes dolní propust 1MHz): mělo by být lepší než 0,2V pp, viz oscilogramy (pro citlivější aplikace je vhodné doplnit výstup měniče ještě o LC filtr)
- Jmenovitý rozsah napájecích napětí 3,1V až 4,25V 
- Výstupní napětí 12V±7% (viz graf níže- zatěžovací charakteristika) 
- Rozměry plošňáku 114,5 x 65

Závislost pracovního kmitočtu na napájecím napětí

f-u

Zatěžovací charakteristika

zat char

Závislost výkon- účinnost při napájecím napětí 3,40V

vykon- ucinnost

Průběh napětí na časovacím kondenzátoru C16- 0,2V/DIV a 5µs/DIV

C16

Zvlnění- parametry oscilogramů a popis- viz obrázky

zvlneni1

zvlneni2

zvlneni3

Průběh napětí na kolektoru T11 a kolektoru T15, podrobnosti viz oscilogram

kolektor T11 a T15

Průběh napětí na hradlech T11 a T15, podrobnosti viz oscilogram

Gate T11+ T15

O koncepci měniče

Měnič je svou koncepcí netypický. Je totiž postavený z operačních zesilovačů, komparátorů a diskrétních součástek, jakožto koníčková záležitost. Konstrukce si tedy klade za cíl především pobavit a potěšit v dlouhých chvílích, spíše než aby ušetřila peníze a čas. Zapojení se hodí jako univerzální napájecí zdroj 12V, poháněný kvalitními Li- Ion články velikosti 18650, u kterého určuje celkovou kapacitu počet paralelně řazených článků. Oproti sériovému spojení se při paralelním řazení nemohou články hluboce vybíjet (pokud není každý článek zvlášť chráněný) a celá baterie má vyšší životnost i při hlubším vybíjení článků. Samotný měnič se tedy dobře uplatní jako univerzální přenosný zdroj s kapacitou a celkovou váhou podle konkrétní potřeby. Uplatnění najde kupříkladu k napájení astronomické techniky, měřicích přístrojů, audiotechniky, světelných zdrojů, mikropáječek, topných těles a k dalším účelům.

Konstrukci lze velmi snadno doplnit o jeden nebo více PWM regulátorů výkonu s regulací střídy od 0 do 100% a zvýšit tak užitnou hodnotu o možnost regulace např. odporových topení, páječek, nebo ss motorků. Stačí připojit komparátor/y (pin s názvem C16 na invertující vstup/y, napájení komparátoru/ů na pinech 0 a Out_+12V), potenciometr/y (kraje odporové dráhy potenciometru/ů na pin s názvem REF a pin 0, jezdec na neinvertující vstup/y komparátoru/ů) a MOSFET/y (emitor/y na výstupu Out_0V, gate na výstupu/výstupech komparátoru/ů). Při volbě odporů potenciomterů je třeba zohlednit maximální proudovou zatížitelnost pinu REF (případně posílit operačním zesilovačem).

Měnič je postavený jako dvoučinný (nižší proudové zatížení součástek, lepší účinnost, vyšší výkon), pracující v discontinuous režimu (proud akumulační indukčností klesá k nule, eliminace ztrát na snímacím rezistoru proudového omezení). Zapojení můžeme rozdělit do několika celků: filtr napájení, oscilátor, pomocný měnič, regulátor střídy, hlavní (výkonový) měnič, zpožděné připojení zátěže+ ochrana proti přetížení a ochrana akumulátoru proti hlubokému vybití. Většinu důležitých signálových obvodů měniče napájí přímo Li- ion akumulátorek (přes RC filtr). Výjimku tvoří budiče výkonových MOSFETů. Použité řešení je výhodné z hlediska snížení klidového odběru obvodu, což se může uplatnit především při modifikaci zapojení na nižší výkony. V provedení s výkonem 50W je klidový odběr vyšší, asi 80mA, a zahrnuje především ztráty v budičích výkonových MOSFETů. Protože výkonové MOSFETy k buzení používají, a také potřebují plné výstupní napětí měniče, zajišťuje start pomocný měnič. Pomocný měnič dává jen malý výstupní proud, a proto je zátěž připojena až tehdy, kdy má měnič k dispozici dostatečné napětí k napájení budičů MOSFETů, pomocí obvodů zpožděného připojení zátěže a podpěťové ochrany. V okamžiku připojení zátěže začne pracovat hlavní (výkonový) měnič, přičemž pracuje vždy při takovém výstupním napětí, při kterém nemůže měnič přejít do continuous režimu. Střídavé spínání obou MOSFETů hlavního měniče řídí dvojtý regulátor střídy. Při použití discontinuous režimu dochází v regulační smyčce k velmi malému zpoždění. Zároveň má regulační smyčka racionálně volené zesílení, a proto měnič pracuje extrémně pravidelně, bez jakéhokoli šumu a hluku, jak je tomu u ostatních spínaných zdrojů s pracovními kmitočty jen několik desítek kHz. Takto koncipované zapojení má i výbornou impulsní odezvu na změny zátěže. Aby bylo možné regulovat střídu v libovolných mezích bez jakékoli změny kmitočtu, byl speciálně pro tento spínaný zdroj vyvinut oscilátor s přesně definovanou amplitudou napětí (s přibližně trojúhelníkovým průběhem) na časovacím kondenzátoru. Kmitočet oscilátoru je záměrně mírně progresivně závislý na napájecím napětí. Proto nestoupá při změnách napájecího napětí za plného výkonu špičkový proud tlumivkami hlavního měniče nad určitou hodnotu (velmi přibližně 35A).

Původ součástek

Sortiment eshopu AES+ výprodejový sortiment eshopu AES, TME, plošný spoj zakázková výroba v Číně

Další informace

Schéma zapojení je ke stažení níže.

Obsah balení

 • 0,0909 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  Miniaturní tlumivky v pouzdře 1210 pro různé aplikace.

  0,0909 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  4 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,2000 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  3 x

  Small signal N- MOSFET, spínací vlastnosti zaručené už při Ugs=5V. Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,2000 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,4132 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  400V/3A dioda pro standardní usměrňovací aplikace ve výkonových zdrojích. Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,4132 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 1,2893 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  4 x

  Povšimněte si zajímavých množstevních slev. Značkové BC550C jsou nízkošumové/ univerzální tranzistory. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou...

  1,2893 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 1,6364 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Povšimněte si zajímavých množstevních slev. Značkové BC560C jsou nízkošumové/ univerzální PNP tranzistory. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou...

  1,6364 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,1488 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  Zenerova dioda v pouzdře SOT-23 ke stabilizaci napětí s běžnými nároky. Jeden kus namátkově otestován- viz. podrobný popis. Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,1488 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,1405 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  Zenerova dioda v pouzdře SOT-23 ke stabilizaci napětí s běžnými nároky. Jeden kus namátkově otestován- viz. podrobný popis. Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,1405 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  7 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 4,1322 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  3 x

  Značkový spínací N- MOSFET ke spínání proudů až do 50A při napětí do 30V.

  4,1322 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  3 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,8678 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  Standardní posuvné přepínače k univerzálnímu použití.

  0,8678 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 2,8099 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  16 x

  Špičkové elektrolytické kondenzátory Nippon Chemi-Con série KZE na 105°C mají vysokou proudovou zatížitelnost, sníženou impedanci a u jiných prodejců jsou značně drahé. Typové označení EKZE160E□□222MK25S.

  2,8099 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,7273 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  4 x

  1%- 0,125W- 100ppm- 0805 Univerzální rezistor Yageo. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou příležitost k ÚSPOŘE PENĚZ.

  0,7273 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,8264 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  2 x

  CTR 100%- 200%, Ucemax=70V Optočleny LED- fototranzistor. Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,8264 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,8539 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  Tolerance 1%, teplotní koeficient u většiny hodnot 100ppm/K, zatížitelnost 0,25W, pouzdro velikosti 1206. Tip: Za přátelské ceny máme též kvalitní NOS součástky. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím představují dobrou...

  0,8539 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 12,2479 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  2 x

  12,2479 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 4,1901 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  4,1901 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 1,3540 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  Červená LED z Ebay- Čína- pro nenáročné použití.

  1,3540 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 19,4351 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  19,4351 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 4,4628 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  4,4628 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 95,0413 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  95,0413 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 4,7965 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  4,7965 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,0978 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  Výprodej!
  1 x

  SMD kondenzátor 68pF/50V velikosti 0805. Perfektní dielektrikum NPO (třída 1) Tip: Používejte množstevní slevy ve svůj prospěch. Pokud tak učiníte, vyplatí se vám též nákup nevýprodejových elektronických součástek z kategorie součástky pro elektroniku.

  0,0978 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 3,7521 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  3,7521 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 0,0826 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  9 x

  0,0826 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 2,4336 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  2,4336 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 5,0702 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  5,0702 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 14,1918 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  14,1918 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 6,6673 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  2 x

  6,6673 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 32,4438 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  32,4438 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 2,3141 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  2,3141 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 2,4336 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  1 x

  2,4336 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
 • 3,3460 Kč Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.
  31 x

  Značkový výrobek- KEMET. Vhodné pro blokování napájecího napětí a mnoho dalších aplikací. Přesné typové označení C0805C104K5RAC7800. Tip: Mrkněte na výprodej elektronických součástek. Jsou nové, nepoužité, nepadělané, jen dlouho ležely ladem skladem, takže nesplňují nařízení EU. Velké společnosti je po čase vyhazují bez ohledu na vysokou kvalitu. Tím...

  3,3460 Kč
  Skladem- výrobek může být za pár dnů Váš.

Ke stažení

Schéma měniče 3,7V-12V/50W

Obsahuje také popis zapojení a návod k osazení a oživení.

Ke stažení (1.13M)
Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Stavebnice pro dlouhé chvíle

Vyhledávání

Odběr novinek