Sada součástek- generátor koloidního stříbra

S22+42/ksgen1.0-p0/0817/26

Nepoužité zboží

Sada součástek, plošného spoje, krabičky a dokumentace k sestavení jednoduchého proudového zdroje k výrobě kvalitního roztoku koloidního stříbra. Nabízíme také variantu s osazeným a oživeným plošným spojem elektroniky- viz zde (pozor, osazení se nevztahuje na celé sestavení zdroje, pouze na plošný spoj s elektronikou!!!).

Více informací

Není skladem

223,7946 Kč s DPH

Namísto 239,9048 Kč

Více informací

Tip: pokud si netroufáte, máte horší zrak na blízko, nebo se Vám pouze nechce, pak si můžete nechat osadit a oživit plošný spoj elektroniky zdroje. Tuto sadu s osazeným a oživeným plošným spojem najdete zde. Při nákupu osazené sady už je na Vás jen připojení síťové části a kablíku a krokosvorek k PCB a mechanická kompletace celého zdroje. A případně ještě dle potřeby přenastavení výstupního proudu zdroje.

Upozornění:

K osazení SMD zenerových diod výrobce ITT (BZX84C5V1) nepoužívejte horkovzdušnou páječku. Jedná se o velmi staré NOS díly s pouzdrem z plastu, který by ohřev celé součástky nevydržel. K osazování použijte klasickou páječku nebo trafopáječku spolu s adekvátní opatrností při pájení. Při dodržení opatrnosti jsou tyto zenerovy diody bezproblémovými součástkami.

Základní informace

Nabízená sada obsahuje materiál, součástky a dokumentaci k vlastnoručnímu sestavení kompletního zdroje proudu pro domácí výrobu kvalitního koloidního stříbra (tj. nanostříbra, iontového stříbra) elektrolýzou destilované vody. Potřebujete jen základní dílenské vybavení, tavnou lepicí pistoli a lepidlo a standardní elektronický spotřební materiál. Sada není určena pro nezkušené bastlíře, protože jde o prostorově velmi stísněnou konstrukci s použitím SMD součástek, pracující se síťovým napětím. Prodejce nenese a ani nemůže nést zodpovědnost za případné škody. Prodejce nese zodpovědnost pouze za to, co nabízí- součástky a dokumentaci, protože každý zákazník může s nabízeným zbožím naložit jinak, vždy dle vlastního uvážení, zručnosti, zkušeností a kvalifikace. Po předchozí dohodě lze za úplatu nabízenou sadu sestavit.

•Proč vyrábět koloidní stříbro? Protože koloidní stříbro je širokospektrálním antibiotikem za lidovou cenu. Ovšem jedině tehdy, pokud si je vyrobíme sami.

•Co je koloidní stříbro? Zjednodušeně řečeno jde o disperzní soustavu destilovaná voda- nanočástice stříbra. Částečky mají rozměry typicky v jednotkách až desítkách nanometrů. Hmotnostní koncentrace bývá podle účelu použití od 2 do 50ppm, přičemž pro vnitřní užití a dlouhodobé skladování (týdny) se nedoporučuje překračovat hranici 10ppm. Zde ovšem podotkněme, že vnitřní užití koloidního stříbra, popřípadě nabádání k vnitřnímu užití, zakazují platné zákony! Nepoužívejte koloidní stříbro vnitřně.

•Výroba koloidního stříbra: Tu snadno zvládnete to i doma. Nejjednodušší, ale velmi dobře použitelný způsob spočívá v elektrolýze destilované vody, přičemž obě elektrody jsou z ryzího stříbra (stříbrné drátky). Pokud se k napájení použije speciální napájecí zdroj- zde nabízený zdroj konstantního proudu- a dodrží se nízká proudová hustota, pak snadno vyrobíte dostatečně kvalitní koloidní stříbro. Jak se tedy vyrábí koloidní stříbro, máme- li k dispozici zdroj konstantního proudu odpovídajících parametrů? Jak bylo uvedeno, iontové koloidní stříbro se vyrábí elektrolýzou destilované vody, jejíž počáteční „nenulová” vodivost je zajištěna stopovými nečistotami. Stačí tedy vložit dva drátky z ryzího stříbrado nádobky s velmi čistou destilovanou vodou (horní část nesmí být ponořená pod vodou) a připojit nabízený proudový zdroj a nechat působit chemii. Velmi zhruba lze chemické reakce popsat takto- na katodě: Ag - e- → Ag(+), a na anodě: H2O + e- → H + OH(-). Rychlost reakcí a tím i kvalita vyrobeného koloidního stříbra závisí na proudové hustotě při elektrolýze, která má být v mezích přibližně od 30µA/cm² do 150µA/cm². Měrná vodivost vyráběného roztoku koloidního stříbra je přibližně lineárně závislá (opět zjednodušujeme) na jeho koncentraci. Kvůli tomu nelze k výrobě použít obyčejný tvrdý napěťový zdroj. Na začátku výroby by byla proudová hustota příliš nízká, ke konci naopak neúměrně vysoká. Při vyšších proudových hustotách by docházelo k vytrhávání příliš rozměrných částic stříbra z katody- o rozměrech až přes 100nm. Takto vyrobené koloidní stříbro by mělo nízkou účinnost a mohlo by být až toxické. K elektrolýze se tedy používají různě kvalitní zdroje konstantního proudu.

•Jak dlouho a při jakém proudu? Má- li být dodržena proudová hustota 30 až 150µA, pak má být výstupní proud zdroje v rozmezí 1DL až 5DL v mikroampérech, kde D je průměr stříbrných drátů (tj. elektrod), a L je hloubka jejich ponoření do roztoku vyráběného koloidního stříbra, obojí v milimetrech. Dobu výroby v minutách pak lze vypočíst jako 18000VC/I, kde V je vyráběný objem koloidního stříbra v litrech, C konečná hmotnostní koncentrace koloidního stříbra v ppm a I je výstupní proud zdroje v µA.

Vlastnosti sestavené sady

- malé rozměry a hmotnost
- široký rozsah výstupních napětí od 0V až přes 130V a více
- jednoduché zapojení
- běžně dostupné součástky a materiál
- indikace stavu pomocí dvou LED. Zelená, nízký jas- zapnuto / zelená, vyšší jas- teče proud / červená- stabilizuje proud

Parametry

napájení 230V AC ±10%
výstupní napětí naprázdno kolem 200V DC
výstupní proud pevně nastavitelný trimrem v rozmezí <600µA až max. 4mA
minimální nastavitelný výstupní proud <300µA (nefunguje indikace stabilizace- červená LED)
výstupní napětí pro pokles stabilizovaného proudu o 5% >130V/>160V při 4mA/1mA

Poznámka ke konstrukci

Síťový transformátorek a některé součástky se nevejdou mezi vnitřní žebra krabičky. Tato žebra bude muset zákazník nepatrně upravit- vyštípat štípacími kleštěmi, aby vše pasovalo. Taktéž bude potřebovat do krabičky vyvrtat tři otvory (2x d3 a 1x d4). Plošný spoj do krabičky upevní lepením vhodným tavným lepidlem.

Sada obsahuje:

součástky, plošný spoj, schéma, popis zapojení

Původ součástek

Sortiment eshopu AES+ výprodejový sortiment eshopu AES, TME, plošný spoj zakázková výroba v Číně

Další informace

Schéma zapojení je ke stažení níže.

Obsah balení

Společně s tímto výrobkem si zákazníci koupili:

Ke stažení

Schéma stavebnice KS zdroj

Schéma, popis, návod k sestavení

Ke stažení (1.07M)
Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Vyhledávání

Odběr novinek

Výrobci